Stik z nami

Comtron d.o.o.
Tržaška cesta 21
2000 Maribor
Matična številka: 529815600
Davčna številka: SI11931477
Zavezanec za DDV: DA
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Mariboru, štev. vložka 1/0105-00
TRR:SI56 0312 1100 6205 388 pri SKB d.d.
Telefon: 02 3003 503 vsak delovnik: 08.00 do 16.00
Telefax: 02 3003 505
Spletna stran: www.akcija.si
Elektronska pošta: info@akcija.si

Vam na voljo:
Za splošne informacije: info@akcija.si
Za informacije o prijavi: prijava@akcija.si
Za vprašanja o naročilih: narocila@akcija.si