Splošna navodila za prevzem pošiljk iz samopostrežnega dostavnega avtomata

 

Spletna trgovina www.akcija.si omogoča svojim strankam prevzem naročenih izdelkov tudi iz samopostrežnega avtomata, lociranega v trgovskem centru Mercator Tabor v Mariboru, ulica Eve Lovše 1. Naprava je locirana pred tekočimi stopnicami garažnega vhoda v center. V primeru, da se stranka v procesu naročila odloči za prevzem na tej lokaciji, se strinja s temi splošnimi pogoji in navodili za uporabo.

 

1.      Kaj je  samopostrežni avtomat za prevzem pošiljk?

 

Gre za napravo, ki je sestavljena iz upravljavskega modula z ekranom občutljivim na dotik ter iz različno velikih omaric z elektronskimi ključavnicami. Če se stranka odloči za dostavo na to lokacijo, bo lahko izdelek prevzela takrat, ko ji to najbolje ustreza in mimogrede opravila še kakšen nakup v trgovinah trgovskega centra. Njen izdelek bomo dostavili v eno izmed omaric, naprava pa bo takrat poskrbela za avtomatično obveščanje stranke o prispeli pošiljki. Vse kar je potrebno za prevzem, je vtipkati prejeto PIN kodo na ekran dostavnega sistema in vratca omarice z vašim izdelkom se bodo avtomatsko odprla. Brez čakanja, brez vrste, brez iskanja parkirišča. Hitro in enostavno do naročenih izdelkov.

 

2.      Kako poteka prevzem pošiljke

 

Prevzem pošiljk pomeni prevzem pošiljke iz dostavnega sistema s strani stranke v spletni trgovini ali od njega določene osebe. Pošiljka se prevzame na podlagi vnosa PIN ali QR kode v upravljavski modul dostavnega sistema-zaslon na dotik. PIN oziroma QR kodo z obvestilom o roku in naslovu dostavnega sistem za prevzem pošiljke, prejme stranka v SMS in/ali v elektronskem sporočilu. Sporočilo bo poslano v trenutku, ko je pošiljka vložena v dostavni sistem.

 

Po vnosu pravilne PIN ali QR kode se samodejno odprejo vratca dostavnega sistema, tako da lahko naslovnik oziroma oseba, ki jo je le-ta določil, prevzame pošiljko. Po prevzemu pošiljke mora uporabnik zapreti vratca omarice in s tem je postopek prevzema zaključen.

 

Naprava trenutno ne omogoča plačila odkupnine, zato je namenjena pošiljkam, ki jih bo stranka v procesu naročila plačala po predračunu.

 

Pošiljka bo praviloma vložena v dostavni sistem  naslednji delovni dan po naročilu, v kolikor je izdelek na zalogi. Če izdelek ni na zalogi, bo dobavljiv običajno v roku 3 delovnih dni.

 

Naslovnik lahko na podlagi prejete PIN ali QR kode prevzame pošiljko še isti dan, ko prejme sporočilo. Prevzem je možen v času delovnega časa trgovskega centra Mercator Tabor.

 

V kolikor stranka ne prevzame pošiljke v roku 48 ur,  se naslovniku pošlje še eno SMS in/ali elektronsko sporočilo z opozorilom, da se čas za prevzem izteka in da ima naslovnik možnost prevzema še 24 ur. Po preteku drugega roka za prevzem pošiljke se ta vrne pošiljatelju. Skupni rok za prevzem je 72 ur od trenutka vložitve pošiljke v dostavni sistem.

 

 

3.      Obveznosti naslovnika-stranke

 

Naslovnik se zavezuje, da bo pri koriščenju storitve prevzema pošiljke iz dostavnega sistema ravnal skrbno in v skladu z navodili.

 

Navodila so v krajši obliki tudi izpisana na zaslonu v procesu prevzema na dostavnem sistemu, ki ga naslovnik uporablja za prevzem pošiljke.

 

V primeru okvare ali kakršnihkoli drugih težav, bo o tem  obvestil prodajalca.

 

Naslovnik je odgovoren, da  v procesu naročila pošiljke sporoči natančen in pravilen elektronski naslov ter številko mobilnega telefona, saj je od tega odvisno ali bo pravilno obveščen o prispeli pošiljki.

 

Pošiljke je možno prevzeti na izbranem dostavnem sistemu v času obratovalnega časa trgovskega centra, kjer je dostavni sistem nameščen. Uporabnik bo lahko prevzel pošiljko na podlagi poslanega SMS sporočila in/ali elektronske pošte, ki bosta poslani v skladu z informacijami, ki jih je uporabnik vnesel v procesu naročila.

V primeru izgube podatka, lahko uporabnik kontaktira prodajalca, kjer bo na podlagi posredovanja potrebnih podatkov lahko pridobil nove podatke za prevzem.

 

Za posredovanje prejetega sporočila o prispeli pošiljki tretjim osebam je odgovoren naslovnik. Šteje se, da je za prevzem pošiljke pooblaščena katerakoli oseba,  ki razpolaga s podatki iz sporočila, ki jih je prejel naslovnik.

 

Če naslovnik ne prevzame pošiljke v roku 72 ur od dostave, se pošiljka vrne pošiljatelju na njegove stroške. Naslovnik bo o tem obveščen z SMS ali elektronskim sporočilom.