Digitalni bon

Kaj je digitalni bon?

  • Digitalni bon je dobroimetje v informacijskem sistemu FURS
  • Vrednost digitalnega bona je 150 €.
  • Digitalni bon boste lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Kdo so upravičenci do digitalnega bona?

  • Šoloobvezni otroci iz 7., 8. in 9. razreda,
  • dijaki,
  • študenti,
  • starejši od 55 let, ki bodo imeli možnost udeležbe subvencioniranih tečajev osnovnih digitalnih veščin (na voljo od septembra 2022 naprej)

V času veljavnosti boste lahko bon izkoristili v več manjših zneskih ali pa združili bone več sorojencev, ki so upravičeni do digitalnega bona. Združevanje digitalnih bonov med starši in otroki ni mogoče.


Za katere artikle lahko unovčite digitalni bon?

Digitalni bon '22 lahko unovčite za nakup računalniške opreme:

Subvencionirani tečaji digitalnih veščin

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se boste lahko v letu 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Udeležba na tem izobraževanju bo za vas brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več (oboje) na dan 12. marec 2022.

Ko boste opravili neformalno izobraževanje, boste v informacijski sistem FURS vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22.

Za letošnja neformalna izobraževanja, namenjena starim 55 let ali več, torej ne koristite dobroimetja digitalnega bona, temveč dobroimetje po opravljenem neformalnem izobraževanju šele pridobite. Dobroimetje nato lahko koristite za nakup računalniške opreme.

V sredini maja je bil objavljen razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj.

Spodaj objavljamo seznam izvajalcev izobraževanj za osebe, stare 55 let in več. Pri merilih za izbor izvajalcev izobraževanj je bil eden od kriterijev tudi zagotavljanje opreme in dostopnosti za invalide ali certifikat/priznanje za invalidom prijazne organizacije. Hkrati obveščamo, da lahko izbrani ponudniki začnejo z zbiranjem prijav z dnem vročitve odločbe.

Zainteresirani se lahko do zapolnitve prostih mest prijavite direktno pri izvajalcih izobraževanj po vseh slovenskih statističnih regijah neodvisno od stalnega bivališča. Posameznik se lahko prijavi le na eno prosto mesto. Izobraževanja bodo trajala 12 ur, za upravičenost do digitalnega bona bo treba opraviti prisotnost v obsegu vsaj devet ur. 


Navodila za unovčitev?Portali družbe: Comtron | Tron InterCenter | Akcija.si | FotoPlus